Προαγωγικές εξετάσεις εγχρώμων ζωνών Δεκέμβριος 2023

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια και τις εξαιρετικές επιδόσεις!

Ευχαριστούμε πολύ τους εξεταστές μας Τόρη Δημήτριο, Φλίσκα Παναγιώτη, Φορλίδα Ευάγγελο, Παπαπούλη Αθανάσιο, Τριανταφύλλου Αθανάσιο και Μπρουζιώτη Χρήστο.