Κακλίδης Στέφανος

Κακλίδης Στέφανος
Assistant Coach

// 2ο DAN
// 2η θέση στον Προκριματικό Αγώνα ΕΤΑΒΕ 2018
// 2η θέση στον Προκριματικό Αγώνα ΕΤΑΒΕ 2017
// 2η θέση στο Brussel Open 2016
// 3η θέση στο Berlin Open 2017
// 3η θέση στο 7th Hereya Open 2016